Âyet-el kürsi

Âyet-ül kürsi hakkında bir çok rivayet ve tecrube vardır

Bunlardan bir tanesi şöyledir Bir yolcu bir handa oda tutar içeride yorgun olduğu için uyur, hancı meraklı  tabi uyuduğunu düşünüp odaya çaktırmadan girer birde ne görsün iki adam nöbet bekliyor adam hemen çıkar odadan ertesinde yolcuya sorar sen o nöbetcileri ne zaman soktun odaya? dediğinde yolcu durumu anlar ve ben yatarken Ayet ül kürsi okurum der…

bizim geleneklerimizde 7 Ayetül kürsi okuyup 6 yönümüze üfler birinide içimize çekeriz Buna çember denir.

Günümüzde kazaların, sıkıntıların çok olduğu hırsızlıkların gaspların çok olduğu aşikardır kendimizce bir takım önlemler alırız evet doğrudur bunları yaparken arabamızda evde yolda durakta metroda korktuğumuzda afetlerden korktuğumuzda sıklıkla okumalıyız, göreceğiz ki günümüz bereketlenecek okuyalım ezberleyelim sevdiklerimize ezberletelim herzaman okuyalım İnşallah Ayet-el kürsi, ihlas, felak , nas, fatiha gibi sureleri veya ayetleri okuduğu zaman Peygamberimizin sağına soluna önüne arkasına ellerine ve hasta olan herhangi bir kimseye üflediği hadis kitaplarımızda yazılıdır.

Ayetel kursiyle ilgili hadis i şerifler

(Âyet-ül kürsi âyetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.) [Hâkim]

“Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Ayetel Kürsi’yi oku. Yani yatmadan evvel Ayetel Kürsi’yi oku.” dedi.”

(Âyet el kürsi, Kur’an-ı kerimin dörtte biridir.) [Ebu-ş-şeyh]

(Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Nazar değmez.) [Deylemi]

(Yatarken Âyet-el kürsi okuyana, şeytan yaklaşamaz.) [Şevahid-ün-nübüvve]

(Her farz namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyanın Cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.) [Nesai, İbni Hibban, Beyheki Taberani]

(Evinden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.) [Ey oğul ilmihâli]

(Araçlara binince de Âyet-el kürsi okumak kazayı belayı önler.) Âyet-el kürsiyi ihlas ile okuyanın, insan ve hayvan hakları ve farz borçlarından başka bütün günahları af olur. Yani tevbeleri kabul olur. (İslam Ahlakı)

Hazret-i Ali, (Kabir azabından kurtulmak için, Âyet-el-kürsiyi çok okumalı) buyuruyor. (Zühre-tür-Riyaz)

Ey Oğul İlmihali’ndeki hadis-i şerifler de şöyledir:

(Namazdan sonra, Âyet-el kürsiyi okuyana her harfi için 40 sevap verilir.) (Farz namazı bitirdikten sonra, bir kere Âyet-el-kürsiyi okuyup, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahü ekber, bir kere de La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyenin günahlarını Hak teâlâ affeder.)

(Bir kişi namazdan sonra hemen bir defa Âyet-el kürsiyi okusa, o âyet Arş-ı alaya kadar gider ve orada durmadan hareket ederek “Ya Rabbi, beni okuyan kulunu affet!” der. Hak teâlâ, mekandan ve cihetten münezzeh olarak “Ey meleklerim, şahit olun, namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyan kulumun günahlarını affettim” buyurur.)

Resulullah (s.a.s.) bir defa Ka’b oğlu Ubey’e, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, “Allah ve Resulu daha iyi bilir” cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce ayetin “Allahu lâ ilâhe illâhüve’l-Hayyu’l-Kayyûm” olduğunu söylemiştir. Resulullah (s.a.s.) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey’in göğsüne vurarak Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun. ” buyurmuştur. (Evinden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, 70 melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.) “Muhakkak Ayete’l Kürsi’nin lisanı vardır. Bir mü’min Ayete’l Kürsi’yi okuduğunda o, Arş-ı Ala’nın altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın Rabbül Aleminden affolunmasını ister…” buyurmuşlardır.

Samimi bir niyet ile bir kere Ayete’l Kürsi okunursa, iç içe yedi tane kale içine girmiş gibi manevi kuvvet kazanılacağı Resulullah (SAV) Efendimiz’in bu hadis-i şerifinden anlaşılmıştır. Daha fazla okuyanın durumunu buna göre kıyas etmelidir. Bu ayeti kerimenin hikmet ve azamet esrarından dolayıdır ki, Cenabı Fahri Alem (SAV)’e yetmişbin melaike-i kiramla nazil olmuştur. Ayete’l Kürsi namazdan evvel okunursa, huzurla kılınır. Şeytan vesvese veremez ve yaklaşamaz.

Ayete’l Kürsi’yi okuyanı, Allah (CC) cümle kaza ve belalardan, tehlikelerden, şeytanın şerrinden muhafaza eder. Şeytanın yetmiş türlü tuzağı vardır. Eğer bunlardan Allah (CC)’a sığınıp Resulullah (SAV) Efendimiz Hazretlerinin öğrettiği dualar okunmazsa insanın imanını alırlar.

“Her kim evden çıkarken Ayete’l Kürsi’yi okursa, evine varıncaya kadar Allah (CC)’ın taht-ı himayesindedir. Ayete’l Kürsi okunan eve otuz gün şeytanlar giremez. Kırk gün sihirbaz erkek ve kadınlar giremezler.”

“Ya Ali, Ayete’l Kürsi’yi çocuklarına, zevcelerine, komşularına öğret. Bundan daha büyük bir ayet nazil olmadı.

Bir kimse yatacağı vakit Ayete’l Kürsi’yi okursa, Allah (CC) kendi nefsini, komşusunu, komşusunun komşusunu, evinin etrafında bulunan evleri her türlü fenalıktan emin kılar.

Sözlerin efendisi Kur’an’dır. Kur’an’ın efendisi Sure-i Bakara’dır. Sure-i Bakara’nın efendisi Ayete’l Kürsi’dir.”

“Bir mü’min evinden çıkacağında, yahut düşmanlarından korktuğunda veyahut yırtıcı hayvanlardan korktuğunda Ayete’l Kürsi’yi okursa, Allahu Teala o kimseye yetmişbin melaike gönderir. Onun için istiğfar ederler ve korktuğu şeyden emin kılar, muhafaza ederler.”

Ebu Eyyub El ENSARİ’Nin bir hurma deposu vardı Cin ve şeytan türü birileri gelir o depodan hurma alırdı Ebu EYYUB durumu Peygamber (SAV)’ bildirince Rasulullah şöyle buyurdu: “Git onu tekrar gördüğnde: “Bismillah Peygambere icabet et” de buyurdu Sonra Ebu Eyyub onu yakaladı bir daha gelmeyeceğine söz verince bıraktı Sonra Peygamber (sav) geldi Resulullah: “Esirin ne yaptı?” diye sordu Ebu Eyyub: “Bir daha dönmeyeceğine yemin etti” dedi Rasulullah (saV) “Yalan söyledi o yalan söylemeye alışıktır” Dedi Ebu Eyyub o kişiyi bir daha yakaladı tekrar gelmeyeceğine yemin edince tekrar serbest bıraktı Rasulullah (Sav) o gelince: “Esirin ne yaptı? diye sordu Ebu Eyyub: “Bir daha dönmemeye ikinci defa yemin etti” Dedi Rasulullah Sav de “O yalan söylemeye alışıktır” buyurdu Üçünçü defa yakalayınca “bu sefer seni Rasulullah’a götürmeden bırakmayacağım” dedi Bunun üzerine o kimse dedi ki “sana bir şey öğreteceğim: “Ayetel kürsi’yi evinde oku ne şeytan ne de bir başkası sana yaklaşamaz” Ebu Eyyub Peygamber (sav)’e geldi Rasululah Sav yine: “Esirin ne yaptı?” diye sordu Ebu Eyyub (ra) olup biteni haber verdi Bunun üzerine Rasulullah Sav) “O doğru söylemiş fakat aslında o kendisi yalancıdır” buyurdu.

Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

—okunuşu: — Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.—-

Şeyhül Ekber, Arifi Billah, Muhiddin Arabi(k.s) Ayet’el Kürsi’nin esrarı hakkında şöyle buyurmuşlardır:

”Her kim Ayet’el Kürsi’yi gece ve gündüz içerisinde bin defa okur ve buna kırk gün devam ederse (ara vermeden), Allah’a yemin ederim, Allah’a yemin ederim; büyük olan Allah’a yemin ederim, Kerim olan Resulüne yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip kalp gözü açılır, melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler, o kimsenin her muradı hasıl olur.”
..image

AŞK EVLILIK İÇİN
Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 kez) okuyan kimse, arzu ettiğinin sevgisine lâyık olur. Rızık ona doğru gelir.

Sevdiği bir kadın varsa, meşru yoldan onunla evlenir. Bununla düşmanını kahredebilir. înatçı ve kıskancı defedebilir.
Hile yapanın düzenini bozabilir, borcunu ödeme imkânı bulur. Zenginlik arzu eder veya bir şeye erişmek isterse, Cenab-ı Hak bu isteklerini yerine getirir.

….

İmam-ı Gazali, İmam-ı Kuteybe’den, o da Beni Kaab’dan bir kişisel hikaye eder, der ki:

Hurma satmak için Basra’da bir mahalleye vardım.Kiralamak için bir ev buldum.İçerisinde örümcekler yuva yapmıştı, bu evi sahibinden kiralamak için istedim. Evin sahibi, bu evde ifrit denilen kafir bir cinni vardır. Her gireni helak eder ve öldürür, dedi. Nihayet Allah(C.C) beni o cinniden muhafaza eder dedim, evi kiraladım. Gece oldu, birde baktım ki, simsiyah ateş gibi bir mahluk üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de Ayet’el Kürsi’yi okumaya başladım. Ben okudukça, o da benimle birlikte kelime kelime okuyordu. Ben (Vela yeudühü hıfsuhüma vehüvel aliyyül azim) dedim, benimle birlikte okuyamadı. Ben bu kelimelere devam ettim,benimle birlikte okuyamadı. Ben bu kelimelere devam ettim, o karanlık ve cinni yok oldu, ben debir köşede uyudum. Sabahleyin baktım ki cinninin olduğu yerde, ateşte yanmış parça ve küller gördüm. O vakit kulağıma gaibden bir ses geldi.Der ki: Sen büyük bir cinni kafirini yaktın. Ne ile yaktığımı sorduğumda (Vela yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim) tekrar tekrar okumakla cinni kafirini yaktın, dedi.

Kalp ağrısında, nefes tutulmasında, ciğer ve karın ağrılarında Ayet’el Kürsi’yi, temiz bir tabağa üç defa yazar da temiz su ile yazıyı imha eder de içeceği vakit(Hangi dert için içiyorsa mesela karın ağrısından emin olmak için şifa niyeti ile içiyorum.)de ve içerse, Cenab-ı Ecelli Ala, Ayet’el Kürsi hürmetine o kimseyi o dertten şifaya kavuşturur.

KADIN ŞIDDETI İÇİN

Gasp ve hırsızlık günümüzde çok sıkıntılı durumlar yaşanmakta bunlar içinde Ayetel kursi 3/7/9/11/17/21/70/170 gibi sayılarda okunur, yine şiddet ve aile, kadın şiddeti olaylarından korunmak için okunmalı ezberlenmeli

..

Reklamlar

Âyet-el kürsi” için bir yanıt

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s